Plendis

Každá iniciatíva na zlepšenie podnikania a služieb v osobnej alebo nákladnej doprave je vítaná. Software Plendis je prostriedkom podporujúcim túto zmenu k lepšiemu.

top magazín Transport a Logistika

Potrebovala som nejaký objednávkový systém... bola som prekvapená ako je Plendis premyslený a zároveň jednoduchý.

Dama Car s.r.o.

Prejsť od stolového kalendára k online aplikácií bola nevyhnutná zmena...
v realizácií a aj v myslení.

Dopravná agentúra DA.SK s.r.o.

Oceňujeme, že na Slovensku existujú sofistikované a pritom jednoduché metódy na zefektívnenie práce dopravcov. To čo dokázala skupina spoločností Synerta, môže byť vzorom pre ďalšie organizácie, ktoré dokážu v podnikateľskej činnosti využívať duchovné prostriedky a získavať tak pridanú hodnotu. Myslíme si, že tento systém optimalizácie prepravy osôb pomáha nielen dopravcom, ale i celej ekonomike Slovenska, nakoľko prináša i úspory a svojou prehľadnosťou a jednoduchosťou je zaujímavý pre odborníkov i laikov
zároveň.

Motoristický magazín STOP